Projekttag Ostern | Velika noč

“Ostern entgegen” war das Motto, das die 118 Kinder der Damtschacher-Volksschule am 17. März 2023 durch den Schulvormittag begleitete. Das Hauptthema waren die Tage der Karwoche. Für jeden Tag wurde ein Workshop vorbereitet und von 10 ehrenamtlichen Mitarbeitern der “Katoliška Otroška Mladina” geleitet. Danke an die Eltern für die hervorragende gesunde Fastenjause, die alle im Schulgarten genossen haben.

Veliki noči naproti se je glasilo geslo, ki je spremljalo 17. marca 2023 118 otrok ljudske šole Domačale ves šolski dopoldan. Glavna vsebina so bili dnevi v velikem tednu. Za vsak dan je bila pripravljena delavnica, ki jo je vodilo kar 10 prostovoljnih sodelavcev in sodelavk Katoliške otroške mladine. Hvala vsem prostovljcim in prostovoljkam za delo, ter staršem za dobro in zdravo malico.